Petokrevetni apartman Milovanović je pogodan za veću porodicu sa decom.